Snöskottning

Snöskottning

Avdrag medges för

  • snöskottning av hus-, garagetak, gårdsplan, uppfart på tomten i nära anslutning till bostaden,
  • borttagning av istappar,
  • snöröjning, sandning och saltning av trottoarer som utförs i nära anslutning till bostaden om kommunen kräver att fastighetsägaren håller trottoaren is- och snöfri.

 

Inget avdrag medges för snöskottning eller snöröjning av till exempel garagelänga om arbeten utförs på samfälligheter.


ˆ