Information

För att ha rätt till skattereduktion för husarbete måste du ha:claeaninglady

  • Varit obegränsat skattskyldig under beskattningsåret
  • Fyllt minst 18 år vid beskattningsårets utgång, och
  • Haft utgifter för husarbete.

Kontakta oss redan idag för offert.
Greger Klingvall
Klart & Fint
tfn 0582-101 89
Eller maila oss HÄR


ˆ