Miljö

Som för alla andra är miljö viktig även för oss.

Miljö är viktigt för oss, därför arbetar vi med Duotex Microfiber Den unika textilteknologin som ger ett överlägset resultat och enklare städning till en lägre kostnad.svanen

Med Duotex produkter minimerar man användningen av kemikalier vilket i längden bidrar till en bättre miljö. Duotex är högeffektivt och inga andra traditionella städmetoder ger samma resultat helt beroende på att Duotex har en unik textilteknologi.

Duotex – nu Svanenmärkt

Micro Systems produkter var de första som godkändes enligt kriterierna för Nordic Ecolabel version 2.0. Duotex®koncept bygger på ett miljötänk,
från utveckling och produktion till färdig produkt med minimal miljöpåverkan.

 

 


kvalitet_water
Grundläggande för vår verksamhet är att alltid arbeta med tekniskt riktiga metoder utifrån faktorer som kvalitet, miljön och ekonomi.

Kvalitet

Vi ska genom delaktighet, engagemang och kunskap verka för att vi uppnår rätt kvalitet i hela vår verksamhet.
Genom vår samarbetsförmåga, tydlighet och genom att hålla vad vi lovat gör vi kundens intresse till vårt.

Miljön

Vi ska genom konkreta åtgärder och ständiga förbättringar i vår verksamhet verka för en hållbar miljö.
Genom att minimera uttag av naturresurser, minimera användning av farliga ämnen samt genom att minimera avfall.


ˆ