Rut

Exempel på rutarbete

Hushållsarbete kan ge rätt till rutavdrag om

 • det utförs på tomt eller i trädgård i nära anslutning till bostaden,
 • det utförs i en bostad som kunden bor i eller använder som fritidsbostad eller
 • som kundens föräldrar bor i eller använder som fritidsbostad.

Nedan följer exempel på vad du som kund kan få respektive inte få rutavdrag för. Observera att listan inte är fullständig och att det endast är arbetskostnaden som ger rätt till rutavdrag!

 • Barnpassning
 • Flyttjänster
 • IT-tjänster
 • Kläd-och textilvård
 • Personlig hjälp och omsorg
 • Städ-och rengöringsarbeten
 • Snöskottning
 • Trädgårdsarbete

Barnpassning

Avdrag medges för:

 • barnpassning i barnets bostad
 • en barnvakt som lämnar och hämtar barn vid förskola, grundskola, fritidsaktiviteter eller liknande
 • en barnvakt som hjälper barnet med läxläsning och annat skolarbete om det utgör högst 10 procent av barnpassningen vid varje enskilt tillfälle
 • en barnvakt som lagar enklare mat i samband med barnpassningen.

Inget avdrag medges för:

 • att anlita en barnvakt att utföra arbeten som kräver specialkunskaper och som normalt inte utförs av hushållen själva, till exempel anlitande av privatlärare eller tränare
 • arbeten med arrangemang av barnkalas eller liknande aktiviteter för barnet
 • transportkostnader vid hämtning och lämning av barn på förskola, fritids, skola eller fritidsaktivitet.

Flyttjänster

Avdrag medges för:

 • flytt av bohag mellan bostäder som köparen helt eller delvis använder som bostad inom EU/EES-området eller Schweiz
 • flytt av bohag till och från  ett magasin eller annat förvaringsställe, förutsatt att bohaget flyttas inom två år till den nya bostaden
 • flytt av delar av ett bohag förutsatt att resterande del flyttas inom två år till den nya bostaden.
 • flytt av bohag till och från magasinering vid homestyling inför försäljning av bostaden
 • flytt av bohag mellan hyreslägenheter eller bostadsrätter i samma byggnad
 • flytt av piano eller andra tunga saker som ingår i bohaget
 • ner- och uppackning av bohaget
 • lastning, lossning eller annat iordningställande för transport
 • arbetstiden för till exempel en lastbilschaufför som transporterar bohaget, förutsatt att transporten ingår som en del av flyttjänsten
 • upp- och nedmontering av möbler som inte kan flyttas hela om det ingår som ett led i flytten
 • uppsättning och nedtagning av tavlor och gardiner om det ingår som ett led i flytten
 • flytt till och från fritidsbostad och till och från bostad i samband med dubbelt boende.

Inget avdrag medges för:

 • kostnader för flyttbil, drivmedel, flyttkartonger eller magasinhyra i samband med flytten
 • transportjänster där inga andra flyttmoment ingår i arbetet
 • kostnader för flyg- eller båttransport
 • flytt av bohag inom samma bostad, till exempel mellan olika våningar eller rum, oavsett storlek på bostaden.

IT-tjänster

Avdrag medges för installation, reparation och underhåll av dessa kategorier som du kan läsa mer om här.

Data- och IT-utrustning

till exempel

 • persondatorer, läsplattor, smarttelefoner och spelkonsoler eller annan utrustning som är kopplad till internet
 • tv-apparater som har en data- eller smartfunktion och som kopplas in via  bredband (ADSL, fiber eller trådlöst).

Tillhörande kringutrustning som stödjer data- och IT-utrustningen och som är sammankopplade med dessa

till exempel

 • skrivare, skannrar, högtalare och avläsare
 • mediaspelare, digitalbox, datorer, blu-rayspelare och Apple-tv som via bredband gör det möjligt att se på tv och ladda ner filmer m.m.

Dataprogram och dataförbindelser som hanterar hushållens IT-utrustning och som kan ta emot eller sända elektronisk kommunikation

som till exempel

 • modem, routrar, samt Wi-Fi-utrustning
 • bredband, fiber- och nätverkskablar samt tillhörande uttag i anslutning till dessa
 • parabol- och tv-antenn avsedd för datatrafik och som kopplas upp mot internet.

Arbete med felsökning

 • av till exempel en dator och kanalsökning av en smart-tv.

Enklare rådgivning, och handledning

 • som ges i samband med installation, reparation och underhåll av data och IT-utrustningen.

Inget avdrag medges för:

 • installation, reparation och underhåll av en tv-apparat som endast tar emot ljud och bild
 • installation och reparation av parabol- och tv-antenn vars enda syfte är att skicka tv-signaler samt tillhörande kabeldragning och inkoppling av uttag
 • utrustning som kan kommuniceras med eller styras och övervakas genom olika IT-lösningar, till exempel smarta vitvaror, brand- och inbrottslarm eller fjärrstyrda luftvärmepumpar
 • programmering, kundspecificerad ombyggnad av data- och informationsteknisk utrustning eller mer avancerad kundanpassning av programvara
 • reparation eller annat arbete i utförarens verkstad
 • handledning eller rådgivning som ges på telefon eller på annat sätt via distans.

Kläd-och textilvård

Avdrag medges för:

 • tvätt och strykning av kläder, sängkläder och gardiner
 • uppsättning och nedtagning av gardiner och gardinstång
 • putsning av skor
 • enklare lagning och uppläggning av kläder och hemtextilier
 • tvätt i gemensam tvättstuga.

Inget avdrag medges för:

 • kemtvätt
 • omklädsel eller lagning av textilier på möbler.

Personlig hjälp och omsorg

Avdrag medges för:

 • hjälp med den personliga hygienen och på- och avklädning
 • hjälp vid promenader och enklare ärenden på vårdcentral, bank eller butik tillsammans med personen
 • hjälp med att betala räkningar, enklare matlagning, matning och högläsning
 • att vaka över en förvirrad person och för att förhindra att hen lämnar bostaden.

Inget avdrag medges för:

 • någon som vakar över en person för att kontrollera puls, ta blodprov eller på annat sätt bidra med hälso- och sjukvårdsinsatser
 • hälsoarbeten som utförs av någon med yrkeslegitimation, till exempel läkare, naprapat sjukgymnast eller sjuksköterska
 • massage, fotvård, skönhetsbehandlingar eller hårklippning
 • passning av personens husdjur
 • tillsyn av en persons hus
 • personlig tränare eller utgift för teknisk utrustning i hemmet
 • omsorgsarbeten om personen har fått statliga eller kommunala bidrag för det omsorgsarbete som ska utföras
 • resor eller beställning och hemkörning av livsmedel.

Städ-och rengöringsarbeten

Avdrag medges för:

 • dammsugning, dammtorkning, byggstädning, diskning och fönsterputsning
 • rengöring av altandäck, städning av skåp och lådor samt byte av glödlampor och säkringar
 • flyttstädning och inflyttningsstädning
 • flytt av möbler som krävs för att städ-och rengöringsarbete ska kunna utföras.

Inget avdrag medges för:

 • grovstädning med mer avancerad utrustning, hyra av städrobot eller poolrengöring
 • städning i gemensamhetsutrymmen i flerfamiljshus, exempelvis trappstädning
 • ommöblering och strukturering av hemmamiljö, så kallad homestyling
 • bortforsling av byggmaterial, möbler, bråte, avfall med mera.

Snöskottning

Avdrag medges för

 • snöskottning av hus-, garagetak, gårdsplan, uppfart på tomten i nära anslutning till bostaden
 • borttagning av istappar
 • snöröjning, sandning och saltning av trottoarer som utförs i nära anslutning till bostaden om kommunen kräver att fastighetsägaren håller trottoaren is- och snöfri.

Inget avdrag medges för

 • snöskottning eller snöröjning av till exempel garagelänga om arbeten utförs på samfälligheter.

Trädgårdsarbete

Avdrag medges för:

 • krattning, ogräsrensning och mossbekämpning
 • klippning av häck, rosor och buskar
 • vattning och gödning av gräsmatta
 • höstgrävning av trädgårdsland och omgrävning av kompost
 • beskärning, fällning och borttagning av träd och buskar
 • stubbfräsning eller annat arbete med att ta bort stubbar, till exempel användning av eco-plug
 • röjning av sly, vass och tång på tomten eller vid strandkanten som tillhör tomten
 • flistuggning, vedkapning- och stapling av ved som vuxit på tomten
 • kompostering och hopsamling av trädgårdsavfall inför bortforsling
 • återställning av mark efter att träd och buskar tagits bort.

Inget avdrag medges för:

 • anläggning av gräsmatta
 • installation, service eller reparation av gräsklippare
 • skadedjursbekämpning
 • asfaltering, sten- eller plattläggning av trädgårdsgång och uppfart
 • bortforsling och hantering av trädgårdsavfall utanför tomten
 • plantering av nya blommor, växter och träd även om de ersätter det som tagits bort
 • rådgivningstjänster, till exempel trädstatusbedömning och trädgårdsdesign
 • kostnader för maskiner som inte är handverktyg, till exempel traktor, skylift och gräsklippare
 • arbete på skogsmark
 • vedkapning av träd som inte vuxit på tomten.

ˆ