Övriga tjänster

Övriga tjänster vi utför som ingår i rut avdraget

Byggstädning

Byggstädning ger rätt till skattereduktion.

Tvätt

Tvätt av textilier som utförs i bostaden eller i gemensam tvättstuga ger rätt till skattereduktion.

Gardiner

Uppsättning, nedtagning och tvättning av gardiner ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet är utfört i bostaden.

Barnpassning

Arbetskostnad för barnpassning ger rätt till skattereduktion. Barnpassningen ska ske i hemmet men lämning och hämtning av barn på förskola, skola eller fritidsaktiviteter anses också vara barnpassning.

Altanrengöring

Rengöring av altan ger rätt till skattereduktion.

Gräsmatta

Klippning av gräsmatta ger rätt till skattereduktion.

Mossbekämpning

Mossbekämpning som utförs på tomten ger rätt till skattereduktion.

Snöskottning

Snöskottning som sker på tomten ger rätt till skattereduktion. Skattereduktion medges även för skottning av hus-, garagetak, balkong och altan samt borttagning av istappar.


 


ˆ