Övriga tjänster

Övriga tjänster vi utför som ingår i rut avdraget

Byggstädning

Byggstädning ger rätt till skattereduktion.

Tvätt

Tvätt av textilier som utförs i bostaden eller i gemensam tvättstuga ger rätt till skattereduktion.

Gardiner

Uppsättning, nedtagning och tvättning av gardiner ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet är utfört i bostaden.


 


ˆ