Förändringar av RUT och ROT i budgetpropositionen

Förändringar av RUT och ROT i budgetpropositionen

I årets budgetproposition föreslås förändringar av RUT- och ROT-avdragen och det gäller både belopp och innehåll.

RUT-avdraget

Subventionsgraden på RUT-tjänster blir oförändrad, det är 50 procent av arbetskostnaden fortfarande. Maximalt RUT-avdrag per person och år begränsas till 25 000 mot idag 50 000 kronor. Denna förändring rör däremot inte personer som vid årets ingång fyllt 65. De får behålla det maximala avdraget på 50 000 kronor per person och år.

Regeringen föreslår även förändringar för vilka tjänster som ska omfattas av RUT-avdraget, och kommer inte längre omfatta matlagning. Städarbete eller annat rengöringsarbete ändras så att avdragsrätten endast omfattar enklare städarbeten, annat rengöringsarbete och flyttstädning. Städarbeten som inte ska omfattas av RUT-avdraget är arbete som utförs med städutrustning eller som är mer avancerad och som inte är vanligt förekommande i en vanlig bostad, till exempel rengöring av inomhuspool, rökluktssanering och golvboning med maskinutrustning.

ROT-avdraget

Subventionsgraden på ROT-tjänster sänks från dagens 50 procent av arbetskostnaden till 30 procent. Maximalt ROT-avdrag kommer fortsatt vara 50 000 kronor per person och år. Det betyder att du får maximalt ROT-avdrag om du köper tjänster för knappt 167 000 konor per år mot tidigare 100 000 kronor per år.

En förutsättning för att erhålla RUT- och ROT-avdrag är att det finns skatter att kvitta mot.

Regeringen föreslår att de nya reglerna ska börja gälla den 1 januari 2016.

 

Hur funkar det?

Fakturamodellen
Fakturamodellen innebär att du som köper husarbeten bara betalar halva arbetskostnaden inklusive moms. Du får alltså den preliminära skattereduktionen direkt. Den resterande arbetskostnaden får den som säljer husarbetet från Skatteverket när du har betalat din faktura. Skatteverket meddelar dig att beslut om utbetalning till företagaren har gjorts samt hur stort belopp som har betalats ut.

Det belopp som du har fått i preliminär skattereduktion kommer att vara förtryckt i din deklaration. Du behöver alltså inte lämna in en ansökningsblankett för detta.

Flera ägare
Om ni är flera som äger bostaden och ska dela på kostnaden för arbetet är det viktigt att ni meddelar utföraren av arbetet att samtliga vill ha skattereduktion för sin del av kostnaden. Om skattereduktionen gäller ett hushållsarbete behöver du inte äga bostaden. Det gäller bara ROT-arbeten. För att du ska kunna få preliminär skattereduktion och för att utföraren ska kunna få betalt från Skatteverket krävs det att du lämnar ditt personnummer till utföraren av arbete.

Klippt från Skatteverkets hemsida.

Rut avdraget

ˆ